Søker om å få kjøre opp treningsløype i Heidal

Jotunheimen Hundekjørarlag søker Sel kommune om tillatelse til oppkjøring av treningsløype/hundeløype fra Høgseter- Kvernbru-Stålane-Refjellet.