Slutter seg til felles forliksråd

Sel kommune slutter seg til felles forliksråd for Nord-Gudbrandsdalen. Det nye forliksrådet får navnet «Forliksrådet i Nord-Gudbrandsdal» og trer i kraft fra 1. januar 2021.