Norge har gode forutsetninger for å lykkes på matfronten. “Matnasjonen Norge” har allerede vært gjennom et løft de siste årene med en kraftig vekst i antall restauranter. Bare på Hamar har vi fått et yrende og variert restaurantliv med attraktive steder som Kjøkkenet, Stallgården og Torghjørnet. I tillegg kan Innlandet skilte med store aktører innen matindustrien, som igjen er viktige for matforsyningen både til restaurantene og oss privatpersoner. Nortura på Rudshøgda og Grilstad i Brumunddal er kun to eksempler.

Matnasjonen krever et rekrutteringsløft Ifølge analysebyrået Menon Economics har omsetningen i norsk serveringsbransje potensial til å vokse med over 50 prosent innen 2030. Det er fantastiske prognoser. Allikevel har vi en stor utfordring i at for få unge velger Restaurant- og matfag, og mange gjennomfører ikke påbegynt utdanning. La det ikke være noen tvil: Vi er imponert over skolene som hver dag jobber med å utdanne fagarbeidere til mat- og serveringsbransjen gjennom Storhamar vgs på Hamar og de andre skolene i resten av Innlandet. I tillegg har vi Geitmyra Matkultursenter for barn på Ringsaker, som jobber for å lære barn og unge å bli glade i mat og forstå viktigheten av mat. Vi har også et høyt antall bedrifter som tar sin del av samfunnsoppdraget med å ta til seg lærlinger som kokker, servitører, og i matfag som pølsemakerfaget, slakterfaget og industriell matproduksjon.

Men selv om søkertallene til yrkesfagene generelt i Innlandet er i positiv utvikling, har vi fortsatt en vei å gå når det gjelder innsøkingen til Restaurant- og matfag. Årsaken til det lave antallet kan skyldes så mangt. En gjenganger er allikevel at mange unge som skal velge en karrierevei blir frarådet fra å søke seg til yrkesfag av sine rådgivere på ungdomsskolen: “Du har for gode karakterer til å velge yrkesfag. Du bør heller velge studiespes”.

Oppfatningen om at skoleflinke elever bør velge bort Restaurant- og matfag har fått bre om seg i norsk skole i flere tiår. Den oppfatningen må vi bli kvitt. Det er et stort behov for faglærte i alle bransjer, og det er tjenestenæringene, som inkluderer reiseliv og servering, som er den store vekstvinneren i fremtiden. Mat- og måltidsbransjen kommer til å trenge flere tusen dyktige ansatte i tiden fremover, og det er gode muligheter for videreutdanning og kompetanseheving i næringen.

Å lykkes som matnasjon krever politiske grep Vi er glade for at politikerne i Innlandet ser verdien av å opprettholde tilbudene innen Restaurant- og matfag i fylket. Vi er derimot skuffet over at Vg2 matproduksjon på Storhamar vgs ikke ble igangsatt for inneværende skoleår. Fremover blir det viktig at fylkeskommunen heier fram fleksible løsninger, slik at elever som ønsker en fagutdanning i smale fag som matproduksjon, kan gjennomføre utdanningen de ønsker seg.

I 2021 lanserte NHO Reiseliv rekrutteringskampanjen "Smak deg frem" med mål om å rekruttere flere unge til Restaurant- og matfag. Samme år bevilget myndighetene midler til oppstart av et nasjonalt rekrutteringsprosjekt, og Smak deg frem- kampanjen ble videreført. Kampanjen fikk utrolige seks millioner visninger på Facebook, og skapte mye engasjement blant ungdommer. Resultatene lot heller ikke vente på seg. Etter flere år med synkende søkertall til Restaurant- og matfag snudde trenden i 2022. Flere fylker opplevde en økning i antall søkere, men i Innlandet fortsetter nedgangen.

Vi har altså alle forutsetninger for å lykkes med å utvikle Norge til å bli en matnasjon, men det krever et stort rekrutteringsløft og politisk prioritering.