Skrinlegger Dronningsetra

Av

Styret i DNT Gudbrandsdalen går inn for å trekke byggesøknaden for Dronningsetra før Fylkesmannen har behandlet klagene.