Oppfordrer de skogsansvarlige vurdere skadesituasjonen

Beiteskader: Elgen kan ha forårsaket skade på skog i vinter.

Beiteskader: Elgen kan ha forårsaket skade på skog i vinter.

Artikkelen er over 2 år gammel

På grunn av den snørike vinteren oppfordrer nå fylkesmannen kommunenes skogsansvarlige om å vurdere skadesituasjonen.

DEL

Mange steder har det i vinter vært betydelig mer snø enn normalt og elgen trekker ned i de tradisjonelle vinterbeiteområdene. Dette er ofte ungskogfelt av furu hvor det er gjort vesentlige investeringer i form av planting, markbearbeiding og ungskogpleie. Fylkesmannen ser heler ikke bort ifra at snømengdene kan medføre bark- og gnagskader forårsaket av hjort. Fylkesmannen oppfordrer skogsansvarlige i kommunene til å vurdere situasjonen.

– Beite heretter i vår kan forårsake stor skade på ungskog før elgen i mai- juni trekker opp i høyden igjen. Kommunen kan søke om skadefelling. Ved akutt skadesituasjon bør slike søknader behandles som hastesak, skriver fylkesmannen i ett brev til alle kommunene i Oppland.

Artikkeltags