– Det var med hell vi og Mette og Vegar Vårdal i Kultivator fann kvarandre. Mette og Vegar har skapt eit profesjonelt konsertmiljø. Vi er husvertar, seier Dag Lindvik.

Ingunn Christine Munch Lindvig, Dag Lindvig, Mette Vårdal og Vegar Vårdal står saman når dei ber fastbuande og tilreisande til Vågå konsertserie i sommar. Kvar måndag kjem det nye tonar ut mellom tømmerveggar på Gammel-Kleppe i Vågå.

– I år har vi plass til enda fleire publikummarar enn tidlegare, seier Lindvig.

Behov

Dag Lindvig fortel at dei såg eit behov for å lage eit fast konsertkonsept i Vågå som ei god sommaroppleving.

– Vi får støtte frå både Norsk kulturråd og Vågå kommune. Det er vi glade for. Det gjer at vi kan gje publikum eit tilbod med proffe aktørar til låge billettprisar. Og dei under 12 år kjem inn utan å betale ei einaste krone, seier Lindvig.

Han fortel at Vågå konsertserie er eit prosjekt arrangørane ikkje skal tene pengar på. Om det blir overskot, går dei pengane til nye konsertopplevingar for publikum. Det er og slik at artistar som spreier musikalsk glede under sommarkonsertane har det så triveleg at dei meir enn gjerne ønskjer seg tilbake.

– Det er hyggelege tilbakemeldingar, seier Lindvig.

Skape rom

Det å skape rom for kultur og opplevingar både er, og har vore, målet for vertskapet på Gammel-Kleppe og for Mette og Vegar Vårdal i Kultivator.

– Vi vil skape eit kultursenter for både fastbuande og tilreisande, seier vertskapet på Gammel-Kleppe.

De gler seg over at konsertsalen nå er fylt opp med fleire stolar enn det som har vore mogeleg dei siste åra.

– Nå er vi klare for å be inn folk til konsert kvar måndag gjennom sommaren, seier Lindvig.

Variert

Familiane Lindvig og Vårdal legg fram eit spennande program for ein konsertserie som starta måndag 27. juni og slepp ut den siste tone måndag 1. august.

Det starta med Buster Sledge og Bluegras. Så kjem musikarane på løpande band gjennom sommaren med Emilia Amper og Bendik Qvam, Frikk Geilo saman med ei knippe kjende musikarar, jazzklarinettist Georg Reis skal spele saman med Inge Gjevre, Mads Erik Odde og Vegar Vårdal, Johanne-Adele Jüssi kjem med slåttar frå den oppdikta staden Gaupdalen og Jo Skaansar kjem med kvartett for å spele melodisk jazz.

Konsertserien blir avslutta 1. august med Sander Tingstad og komposisjonar inspirert av folkemusikk.