– Vi har en framdriftsplan som sier Sel sjukeheim skal være ferdig i løpet av juni neste år. Vi kan kanskje klare å komme i land noe tidligere, sier Leif Hagen, virksomhetsleder for kommunal eiendom i Sel kommune.

Nylig var Driftsutvalget i Sel på befaring på Sel sjukeheim, for å se på gjenoppbyggingsarbeidet.

Mer omfattende

Sjukeheimen hadde fått mer omfattende skader enn det man først trodde. Det innebar at man har måttet rive ned ganske mye innvendig.

Hagen forteller at når det blir såpass omfattende må man inn med byggesøknad, og da slår også dagens gjeldende forskrifter inn.

– Det betyr at en del vinduer og dører må oppgraderes for å tilfredsstille dagens krav. Det samme gjelder for eksempel vegger og isolasjonstykkelse.

Siden arbeidet først ble så omfattende, bygger man opp igjen slik at de nye pasientrommene dekker dagens krav til størrelse og universell utforming. Likeens blir badene bedre utstyrt, med bad, toalett og vasker som kan heves og senkes.

I den søndre delen av sjukeheimen, som var mest skadet og der gjenoppbyggingsarbeidet foregår nå, blir det seks rom i hver etasje. Den nordre delen av Sel sjukeheim ble tatt i bruk igjen for rundt ett og et halvt år siden.

Hagen opplyser at rene byggekostnader i prosjektet er på 12–13 millioner kroner. I tillegg er det også en del andre element som skal inn, slik at det totale kostnadsbildet ikke er klart enda. Sel formannskap får en sak om endelig kostnadsramme til behandling på møte om et par uker.

– Har mye å si

Kommunalsjef for helse og omsorg i Sel kommune, Arild Kongsrud, ser fram til sjukeheimen er innflytningsklar.

– Det blir godt å få én institusjon å forholde seg til og ikke være fordelt på flere plasser slik det er nå. Det er en del logistikk i dag og en del utfordringer. Når vi kommer inn her har vi ett hus, og alle tjenester innenfor huset igjen.

Da brannen skjedde i 2019 var det 47 rom på Sel sjukeheim. I dag er det 38 rom som blir brukt, men når sjukeheimen står ferdig er det med 42 rom.

– Kapasitetsøkningen og det at vi kan drifte alt innenfor de samme husveggene igjen har mye å si, mener Kongsrud.