Skal kartlegge apollosommarfugl i område rundt Gjende

Håkon Gregersen har fått midlar til å kartlegge apollosommarfugl og ønskjer å nytte drone til registreringa.