– Eg har to eldre søstre som var med og starta opp att lokallaget, Heidal/Sel/Vågå Bygdeungdomslag, og det var gjennom dei at eg fatta interesse for det, fortel Sigrid Heringstad.

– Synes det er interessant

Heringstad er i dag nestleiar i Heidal/Sel/Vågå Bygdeungdomslag, som er eit lokallag under Norges Bygdeungdomslag (NBU). Ho har vore medlem i om lag seks år.

Da ho meldte seg inn var ho eigentleg ikkje gammal nok til å vere med på dei større arrangementa som bygdeungdomslaget arrangerer. Heldigvis var ho gammal nok til å delta da lokallaget i 2018 arrangerte sommerstevne for alle lokallaga i Oppland.

Sidan den gong har ho vore med på mellom anna høstarrangementet i 2018 og landsstevne i 2019.

Sommaren 2021 vart Heringstad valt inn i organisasjonens sentralstyre. Ho er valt inn for to år.

– Det er mykje nytt som ein må ta på ståande fot, men eg synest det er interessant.

Skaper aktivitet

Men kva er det som gjer at 19-åringen frå Heidal engasjerer seg i Norges Bygdeungdomslag?

– Eg har sjølv opplevd kor artig det er å vere med i bygdeungdomslaget. Ein får reise rundt, oppleve mykje og det er ein fin arena til å møte andre. Eg vil vere med og gje den opplevinga til andre, og vere med å skape aktivitet på bygda, seier ho.

Heringstad trur det er viktig for lokalsamfunn og ungdom generelt at dei har ein arena slik som bygdeungdomslaget.

– Det skaper fellesskap og er ein plass der ein kan engasjere seg i politiske saker utan å måtte knytte seg til noko politisk parti. NBU er ein partipolitisk uavhengig organisasjon.

Samtidig trekker ho fram at organisasjonsopplæring er ein viktig del av det bygdeungdomslaget held på med.

Ulike arrangement

Bygdeungdomslaget jobbar mykje med å skape aktivitet på bygdene rundt omkring.

Heringstad seier det er mange bygdesamfunn der det ikkje er så mange aktivitetar for ungdom, utanom organisert idrett.

Ikkje at det ikkje er bra med organisert idrett, meiner Heringstad, men det er ikkje alle som er interessert i det.

– Vi kan arrangere kva vi vil eigentleg. Lokallaget har til dømes arrangert akedag, konsertar, rafting, boblefotball, quizpub, skulebesøk og ulike tevlingar.

Heringstad er tevlingsleiar i sentralstyret. NBU sentralt arrangerer tevlingar som ofte er noregsmeisterskap i ulike greiner.

Sjølv vart Heringstad i fjor juniornoregsmeister i blautkakepynting.