Setereigarar bekymra for at nye flaumar kan gjere skade på veg og setrer

Setereigarane på Vangen og veglaget i Finndalen er bekymra for at vatnet kan føre til skade på setrer og veg i samband med nye flaumsituasjonar. Dei har søkt om fire skadeførebyggjande tiltak i Råkåelva og Finna.