Ser på moglegheitene for nettbasert booking for innanbygds på fjellstyrehytter

Den nyrenoverte bua ved Nedre Leirungen, Vargebue og Forsthytta ligg ute for booking på Inatur. Nå arbeider Vågå Fjellstyre for å opprette ei nettbasert ordning for innanbygds på tre andre hytter.