Ser på moglegheitene for å byggje ny kyrkjestugu

Kyrkjestugu som står inne på kyrkjegarden er for lita. Nå blir det sett på moglegheitene for å setja opp eit nytt bygg på søre parkeringsplassen utanfor kyrkjebolken.