700 000 til villreinfjellet Rondane

Prosjektet «Villreinfjellet Rondane som verdiskaper» er blitt tildelt et tilskudd på 700 000 kroner av Oppland fylkeskommune.