Nå kan du sortere hardplast

Etter økende etterspørsel legger NGR til rette for at mer plastavfall kan sorteres til gjenvinning på miljøstasjonene.