Gir ikke opp ny Otta-hall

Av
DEL

Meninger Kapasiteten i dagens Ottahall har i mange år vært sprengt på kveldstid og i helgene. Mange barn og unge i Sel kommune får ikke de treningstimene og det aktivitetstilbudet de ønsker seg. Det er ikke plass for å introdusere nye idretter og aktiviteter, som for eksempel turn og innebandy. Sel kommunestyre har derfor i flere år hatt som mål å bygge en ny hall inntil dagens hall. Det er nå usikkert om dette blir noe av.

Satte Arbeiderpartiet i Sel planen om en ny hall på dagsordenen. Initiativet var utløst av tre forhold. Kommunestyret ga kommunedirektøren i oppdrag å utrede skolestruktur og framtidig lokalisering av en samling av Otta skole 1-7. Det ble lagt som premiss at gymnastikk-lokaler skulle løses gjennom en flerbrukshall, ikke en gymnastikksal. Rene gymnastikksaler bygges ikke lenger i kommune-Norge. Dernest ble en ny Ottahall sett som et strategisk grep for å styrke Otta som regionsenter og by. Med to haller ville vi legge til rette for eksisterende arrangementer, men også stimulere til nye initiativ og nye arrangementer innen idrett, kultur og næringsliv. Endelig mente vi en ny hall ville styrke rammebetingelsene for den videregående skolen på Otta. Med fallende elevtall og svekket økonomi i fylkeskommunen er det et tidsspørsmål før det blir endringer i strukturen til den videregående utdanninga i Gudbrandsdalen. Sel kommune må gjøre det vi kan for å beholde utdanningstilbudene på Otta og i Nord-Gudbrandsdalen.

Med nytt flertall i Sel kommunestyre er disse ambisjonene nå satt i spill. Dagens flertall holder riktignok fast ved tidligere vedtak om å lokalisere et nybygg ved dagens hall. Men dimensjonene og funksjonene vi la til grunn i vårt hallprosjekt, skal skaleres ned. Hallen skal primært dekke behovet for gymnastikk og kulturskole, heter det nå. Vår idé om at en hall også skal være en byggestein og viktig premiss for byutvikling og videregående skole er forlatt.

Sel kommune har stått foran tilsvarende utfordringer før. Som da vi planla og vedtok bygging av LMS, Otta kulturhus og Otta Beredskapssenter. Eller vedtok renovering og utbygging av skolene i Heidal og på Otta. Ikke minst var det en dristig satsing den gangen Sel kommune bygget eksisterende Ottahall og svømmehall. Det var nødvendig skulle fylkeskommunen bygge ny videregående skole.

Hver for seg var dette store prosjekter med betydelig kostnad. Vi kunne ha sluret med clutchen, bygget mindre eller utsatt å ta avgjørelse. Men vi skar igjennom og fikk framdrift og oppdrift i lokalsamfunnene og kommunen. Vedtakene står seg godt i ettertid. Vi vil ikke forholde oss passive i hall-saken. Vi vil stå opp for nåværende og framtidige brukere og forsvare de perspektivene og ambisjonene som vi utviklet i forrige valgperiode. Toget går nå. Kommunestyret tar endelig avgjørelse i juni. Alle som ønsker en ny flerbrukshall med de dimensjonene og funksjonene som ble lagt fram sommeren 2019, må komme seg ut på bana nå!Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags