Ser på mulighetene til å legge om skiløyper - inviterer til møte

Plan og teknisk i Sel kommune inviterer til møte om alternative skiløyper langs Furusjøvegen og Ulvangsvegen torsdag 7. november.