Pårørende om innsatsen i forbindelse med brannen ved Sel sjukeheim: – En fantastisk innsats

Aud Leren på Otta er pårørende til en beboer som ble evakuert fra Sel sjukeheim da det brøt ut brann. – Det var en fantastisk innsats, og det tok kort tid fra det skjedde til beboerne var plassert andre steder.