Til høstens valg har Selværene få valglister å velge blant. Det ser ut til at det er kun Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstrteparti som stiller til valg. Dette er alle partier som tilhører venstresiden i norsk politikk. Nå vil nok SP i Sel hevde noe annet, men vi må ikke glemme at AP og SP styrer landet med et nært samarbeid med SV. Og i Innlandet fylkesting er det en samarbeidsavtale mellom AP og SP.

Etter at Høyre ikke klarte å stille liste, vil Selværene mangle et borgerlig alternativ. Med kun 3 valglister å velge i, er dette en fare for lokaldemokratiet.