Sel kommune fikk varsel om tvangsmulkt: – Avviket blir lukket

Mattilsynet har sendt varsel til Sel kommune om tvangsmulkt, på grunn av manglende årlig innrapporteringen av vannverksdata for fjoråret. – Avviket blir lukket, opplyser fagleder VA i kommunen.