Sel kommune fikk både inspirasjon og «hjemmelekse» da Inspirasjonskorpset kom på besøk

Ansatte innen helse- og omsorgstjenesten i Sel kommune fikk inspirasjon til ulike tiltak for å bedre livskvaliteten til sårbare grupper da Inspirasjonskorpset Innlandet var på besøk. De fikk også «hjemmelekse» om å innføre tiltak til neste gang de kommer til kommunen.