Omsetning av eiendommer i Vågå kommune

Andel av Gåpåvegen 8 (Gnr 187, bnr 1, fnr 1201) er overdradd fra Brit Helena Fersnes Weisæth til Lars Weisæth (29.10.2020)

Sjårdalsvegen 851 (Gnr 152, bnr 5) er solgt for kr 2.610.000 fra Anne Grete Bråten og Kai Kasper Glæserud til Tommy Teigplassen Hjelvik og Therese Trondsgård Selmo (02.11.2020)

Lemonsjøvegen 26 (Gnr 187, bnr 1, fnr 1409) er overdradd til Roy Øverby og Tommy Stensrud Øverby (03.11.2020)

Gnr 66, bnr 1, fnr 141 er overdradd fra Erling Myrum til Mari Myrum (05.11.2020)

Kastbuvegen 8 (Gnr 66, bnr 1, fnr 112) er overdradd fra Mari Myrum til Erik Myrum, Ivar Myrum og Margrete Østenseth (05.11.2020)

Overdragelsen omfatter også Gnr 66, bnr 1, fnr 141

Kastbuvegen 8 (Gnr 66, bnr 1, fnr 112) er solgt for kr 450.000 fra Erik Myrum, Ivar Myrum og Margrete Østenseth til Marte Linderud og Svein Gaute Storlien (05.11.2020)

Salget omfatter også Gnr 66, bnr 1, fnr 141

Hølvegen 15 (Gnr 66, bnr 84) er solgt for kr 675.000 fra Hilde Anita Søberg Andreassen og Pål Andreassen til Kenneth Balto Pettersen og Mads Smedsmo Stadeløkken (16.11.2020)

Gnr 187, bnr 1, fnr 1400 er overdradd fra Fkm 2 as til Maurvangen Hytter as (20.11.2020)

Andel av Sjodalsvegen 2804 (Gnr 187, bnr 1, fnr 437) er overdradd fra Marte Grete Boro til Ebba Elise Boro Falch (24.11.2020)

Skogbygdsvegen 244 (Gnr 32, bnr 13) er overdradd for kr 750.000 fra Kåre Hans Ulsanden til Emil Eimstad (24.11.2020)

Overdragelsen omfatter også Fugelsætervegen 11 (Gnr 167, bnr 2)

Holungsætervegen 389 (Gnr 11, bnr 9) er overdradd fra Eli Frette Langmyhr til Dag Frette Langmyhr, Hilde Langmyhr og Tore Langmyhr (24.11.2020)

Gnr 4, bnr 7 er solgt for kr 4.977.000 fra Ole Øivind Skaar til Espen Saltvik Gustavsen og Hilde Lund Kolden (25.11.2020)

Salget omfatter også Gnr 154, bnr 2

Salget omfatter også Gnr 154, bnr 22

Salget omfatter også Gnr 154, bnr 28

Salget omfatter også Brekkevegen 103 (Gnr 155, bnr 1)

Ottadalsvegen 3526 (Gnr 134, bnr 2) er overdradd fra Ola Odnes til Hanna Berget, Arnt Odnes, Jon Egil Odnes, Eldrid Odnes Hansen, Anne Odnes, Bernt Odnes og Ragnhild Odnes (26.11.2020)

Ottadalsvegen 3526 (Gnr 134, bnr 2) er overdradd for kr 200.000 fra Hanna Berget, Arnt Odnes, Jon Egil Odnes, Eldrid Odnes Hansen, Anne Odnes, Bernt Odnes og Ragnhild Odnes til Rikard Odnes (26.11.2020)

Krokekkervegen 3 (Gnr 20, bnr 56) er solgt for kr 1.650.000 fra Heidi Therese Strøm til Silje Kongsrud (30.11.2020)

Omsetning av eiendommer i Sel kommune

Andel av Kringsetervegen 72 (Gnr 200, bnr 63) er overdradd fra Aase Furru Winger til Cecilie Winger, Marius Winger og Merete Winger (30.10.2020)

Andel av Kringsetervegen 72 (Gnr 200, bnr 63) er overdradd for kr 466.666 fra Merete Winger til Cecilie Winger og Marius Winger (30.10.2020)

Skarsetervegen 94 (Gnr 258, bnr 31) er overdradd fra Birgit Dalen til Ketil Dalen og Barbro Dalen Kalløkken (30.10.2020)

Gnr 253, bnr 118 er solgt for kr 675.000 fra Marianne Sletten og Tommy Sletten til Brynjulf Martinius Skaugen (02.11.2020)

Vardamorkvegen 126 (Gnr 276, bnr 84) er overdradd fra Ingrid Helene Smedsrud til Anne Helen Smedsrud og Eva Karin Smedsrud (02.11.2020)

Vardamorkvegen 126 (Gnr 276, bnr 84) er solgt for kr 1.400.000 fra Anne Helen Smedsrud og Eva Karin Smedsrud til Arild Birger Tullut og Gro Anita Grindermoen Tullut (02.11.2020)

Andel av Rondanevegen 1235 (Gnr 236, bnr 53) er overdradd fra Tor Saastad til Tore Ehnebom (02.11.2020)

Rondanevegen 1235 (Gnr 236, bnr 53) er solgt for kr 2.450.000 fra Tore Ehnebom til Bjørn Ekren og Turi Grindstuen (02.11.2020)

Puttenvegen 309 (Gnr 274, bnr 103) er solgt for kr 315.000 fra Arne Skaugen til Nina Elisabeth Frisholm Girard (05.11.2020)

Sjoavegen 850 (Gnr 316, bnr 5) er solgt for kr 1.500.000 fra Remigijus Ivanauskas til Steffen Schumann og Silvia Weisse (05.11.2020)

Storrustvegen 1 (Gnr 217, bnr 74) er overdradd fra Jakob Johannes Bråten til Olaug Bråten (05.11.2020)

Storrustvegen 1 (Gnr 217, bnr 74) er solgt for kr 505.000 fra Olaug Bråten til Pål-Sverre Glad (05.11.2020)

Dahlevegen 8 (Gnr 217, bnr 39) er solgt for kr 980.000 fra Håvard Inge Stadeløkken Hansen til Markus Krukhaug (06.11.2020)

Gnr 220, bnr 262 er solgt for kr 8.100.000 fra Storgata 5 Otta as til Mir Otta as (06.11.2020)

Salget omfatter også Storgata 5 (Gnr 220, bnr 322)

Raphamnvegen 263 (Gnr 231, bnr 41) er solgt for kr 1.200.000 fra Else Westby til Ole-Christen Enger og Mari Westby Nordstrøm (06.11.2020)

Iver Taugs gate 6 (Gnr 209, bnr 28) er solgt for kr 1.150.000 fra Jostein Lostad, Kirsten Ranveig Lostad, Stig Ove Lostad og Stein Ivar Mohaugen til Halvard Høglien Kvåle (06.11.2020)

Storgata 11 A (Gnr 220, bnr 234, seksjon 7) er solgt for kr 8.900.000 fra Sletten Eiendom as til Mir Otta as (06.11.2020)

Roavegen 110 (Gnr 272, bnr 68) er solgt for kr 300.000 fra Erling Olav Brenne og Trygve Brenne til Maj-Britt Thon Holljen (09.11.2020)

Tjønnbakkvegen 100 (Gnr 251, bnr 26) er overdradd fra Lise Helseth til Andreas Forsdahl og Kristian Forsdahl (09.11.2020)

Puttenvegen 355 (Gnr 274, bnr 132) er solgt for kr 250.000 fra Terje Ulen til Christian Skaugen (10.11.2020)

Slåvegen 51 (Gnr 217, bnr 238) er solgt for kr 1.400.000 fra Åse Marie Ødegård til Magnus Myrhaugen (13.11.2020)

Ringvegen 7 (Gnr 231, bnr 13) er solgt for kr 1.450.000 fra Erik Fuglum til Marlene Ytre Furø og Håkon Kveum (13.11.2020)

Gnr 310, bnr 14 er overdradd fra Bjørn Helge Lunde til Charlotte Therese Lunde og Tom Andre Lunde (13.11.2020)

Grindstugugrenda 65 (Gnr 275, bnr 20) er solgt for kr 1.450.000 fra Kristine Aarnes Midtli til Even Midtli (16.11.2020)

Vardamorkvegen 96 (Gnr 272, bnr 81) er solgt for kr 550.000 fra Lars Kristian Eilefstad til Siw Iren Kleivsletten og John Helge Snerlebakken (16.11.2020)

Johan Nygårds gate 11 (Gnr 220, bnr 65) er solgt for kr 10.350.000 fra Otta Ysteri Eiendom as til Johan Nygårdsgate Eiendom as (16.11.2020)

Raphamnvegen 170 (Gnr 233, bnr 32) er solgt for kr 500.000 fra Per Arne Dahl til Øivind Breen og Sigrun Helene Frilseth (16.11.2020)

Nyhusvegen 6 (Gnr 222, bnr 30) er solgt for kr 2.600.000 fra Ingunn Eldbjørg Eide til Marit Slaaen (17.11.2020)

Råket 7 (Gnr 274, bnr 30) er solgt for kr 375.000 fra Mari Olstad til Syver Olstad (17.11.2020)

Storgata 18 (Gnr 148, bnr 151, seksjon 21) i Jevnaker kommune er overdradd fra Storgata 16 20 as til Jacobsen Eiendom as (17.11.2020)

Overdragelsen omfatter også Bygdinvegen 128 (Gnr 70, bnr 24) i Nord-aurdal kommune

Overdragelsen omfatter også Skansen 28 (Gnr 225, bnr 30) i Sel kommune

Ultungvegen 265 (Gnr 221, bnr 20) er overdradd fra Johan Stein Vollsæter til Linda Maria Eriksson og Jan Fredrik Vollsaeter (18.11.2020)

Johansråket 26 (Gnr 181, bnr 214) er solgt for kr 185.000 fra Kari Nestaas til Pål Christian Lødøen (24.11.2020)

Ola Dahls gate 29 (Gnr 218, bnr 2) er solgt for kr 2.000.000 fra Magne Båtstad til Helge Seipæjærvi Båtstad og Marte Båtstad (25.11.2020)

Storbekken 8 (Gnr 181, bnr 268) er solgt for kr 500.000 fra Oddveig Helene Eriksen til Arild Berntsen og Tone Berntsen (25.11.2020)

Slåvegen 34 (Gnr 217, bnr 161) er overdradd fra Kari Gudbrandstuen til Jan Gudbrandstuen og Ståle Gudbrandstuen (26.11.2020)

Overdragelsen omfatter også Gnr 217, bnr 231

Andel av Slåvegen 34 (Gnr 217, bnr 161) er overdradd for kr 450.000 fra Jan Gudbrandstuen til Ståle Gudbrandstuen (26.11.2020)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 217, bnr 231

Puttenvegen 355 (Gnr 274, bnr 132) er solgt for kr 500.000 fra Christian Skaugen til Jens Petter Brastad og Grete Eggen (30.11.2020)

Bergetjønnvegen 65 (Gnr 251, bnr 56) er solgt for kr 1.950.000 fra Sandbu Erika Marianne Hansen og Sandbu Monika Hansen til Cecilie Terkelsen og John Ødegård (30.11.2020)

Omsetning av eiendommer i Dovre kommune

Lokkarvegen 4 (Gnr 9, bnr 17) er overdradd fra Anne-Britt Hovding til Hæge Hovding (30.10.2020)

Gnr 34, bnr 2 er overdradd fra Arnhild Marit Hildur Kristiansen til Jo Morten Kristiansen og Øivind Kristiansen (05.11.2020)

Overdragelsen omfatter også Vestsidevegen 23 (Gnr 35, bnr 2)

Overdragelsen omfatter også Gnr 35, bnr 10

Overdragelsen omfatter også Gnr 35, bnr 26

Gnr 34, bnr 2 er solgt for kr 1.500.000 fra Jo Morten Kristiansen og Øivind Kristiansen til Oda Marie Landheim (05.11.2020)

Salget omfatter også Vestsidevegen 23 (Gnr 35, bnr 2)

Salget omfatter også Gnr 35, bnr 10

Salget omfatter også Gnr 35, bnr 26

Åsagrende 129 (Gnr 49, bnr 5) er solgt for kr 1.000.000 fra Øyvind Aasen til Per Arne Glorvigen (10.11.2020)

Trondheimsvegen 2040 (Gnr 87, bnr 1, fnr 162) er overdradd fra Eli Kråkvoll Askjellerud til Bjørner Vorkinn (10.11.2020)

Sagvegen 4 (Gnr 16, bnr 150) er solgt for kr 2.400.000 fra Vegard Andre Lillesæter til Joakim Flateng og Vilde Sillibakken (10.11.2020)

Nysætervegen 261 (Gnr 93, bnr 1, fnr 10) er overdradd til Heidi Bergum, Kari Elin Grotløkken Breden og Morten Ove Grotløkken (10.11.2020)

Øverbygdsvegen 731 (Gnr 19, bnr 13) er solgt for kr 1.400.000 fra Ingvald Sæterdalen til Lars-Erik Killi Moastuen (18.11.2020)

Bekkesvingen 5 (Gnr 7, bnr 114) er overdradd fra Anne Margr Svestad til Ingrid Bøe Svestad, Marit Reidun Bøe Svestad og Trond Bøe Svestad (23.11.2020)

Bekkesvingen 5 (Gnr 7, bnr 114) er overdradd fra Roar Domaas til Anne Margr Svestad (23.11.2020)

Bekkesvingen 5 (Gnr 7, bnr 114) er solgt for kr 1.200.000 fra Ingrid Bøe Svestad, Marit Reidun Bøe Svestad og Trond Bøe Svestad til Guri Sørumgård Botheim og Sigurd Brørs (23.11.2020)

Bergsgrende 531 (Gnr 40, bnr 10) er solgt for kr 1.150.000 fra Margit Meltveit og Reidar Sivertsen til Kristi-Anita Hovde og Rune Hovde (24.11.2020)

Almenningsvegen 12 (Gnr 85, bnr 4) er overdradd fra Jora Næringspark as til Haugen Jan as (25.11.2020)

Gnr 63, bnr 20 er solgt for kr 40.000 fra Frode Stordal til Anne-Kari Leren Fjøsne (27.11.2020)

Gnr 6, bnr 15 er overdradd fra Sonja Irene Solibakke til Edith Haadem og Knut Petter Haadem (27.11.2020)

Levert av Ambita as