Det har blitt satt i gang samtaler mellom Sel og Vågå kommuner om å slå seg sammen. Er det god SP-politikk? Det vil helt sikkert bli en storebror og en lillebror i denne sammenhengen også, som i alle andre tilfeller. Jeg blir noe forundret over at det skjer nå, rett før et stortingsvalg, der Senterpartiet snakker om nærhet med henhold til tjenester. For mange vil det bli lenger til tjenestene, det er ikke så bra i mine øyne. Sel og Heidal SP har ikke noe om kommunesammenslåing i inneværende periode i sitt program som SP gikk til valg på. Derfor synes jeg det er litt rart at det foregår nå, før et nytt kommunevalg.

Ved forrige gang så ble det nei til sammenslåing i begge kommuner. Jeg er av den oppfatning at man skal lytte til folket, det sier de i SP sentralt også. Skal ikke folket bli spurt igjen? Eller skal dette avgjøres rent administrativt? Det er en god evne å ha å lytte til folket. Hva sier Vågå SP om disse samtalene om sammenslåing? Har de blitt tatt med på laget? Skal et demokrati fungere må alle komme med sine synspunkter.

Det er jo ikke så sikkert at alt blir bedre om man slår sammen kommunene, erfaringene tilsier at det er mange som angrer. Skal også vi i Sel bli et angrende folk? Eller skal folket i Vågå bli angrende, eller blir de skuffet?

Et utstrakt samarbeid er mer å foretrekke i mitt hode. Det er samarbeid som foregår nå også, men man kan helt sikkert bli enda bedre på samarbeid.

Ordfører i Vågå er vel som høyremann å betrakte, selv om han er innvalgt på Bygdalista. Har ordførerne noe som helst mandat til å forhandle om sammenslåing? Det sier jeg på grunnlag av den folkeavstemminga som var, og der det var nei-flertall i begge kommuner. Skal ikke SP i Vågå tas med i betraktning i det hele tatt? Man kan ikke drive som Erna Solberg gjør, avgjør alt på «kammerset». Hun har jo kjørt over folket helt siden hun ble statsminister, og da må jeg få lov å si fra om at vi ikke skal gå i en felle der kommunalminister Astrup applauderer, og som til siste slutt blir mye dyrere for kommunene. For det har det blitt i de aller fleste kommuner som har slått seg sammen, de sliter. Jeg ber om at dette nå må bero, og i hvert fall vente til etter valget for å se hva slags regjering vi får.