Røykdykkarane tek denne testen kvart år:- Det er tungt

For tre år sidan tok Vågå brannvesen i bruk Fredrikstadtesten som årleg fysisk test for røykdykkarane sine. Den består av ei løype med tolv postar der ein får testa styrke, kondisjon og teknikk.