Rekordtrafikk øker behovet for ny E6

Årets sommertrafikk på E6 gjennom Innlandet slår alle rekorder. Ved Solhjem sør for Otta passerte det 17. juli i år 13.011 biler på ett døgn.