Rekordår for skogbruket i 2019

Av

Skogeierne i Norge solgte over 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2019, viser tall fra Landbruksdirektoratet.