Reiselivskonferanse i Lom

«Vi skal leve av reiselivet – men kva slag reiseliv kan og skal vi leve av?» Det spørsmålet skal reiselivskonferansen «Lomsløftet» svare på.