Praksisplassar i kommunane kan vera redninga for desentralisert utdanningstilbod: – Kommunane må trø til, elles skyt vi oss sjølve i foten

Det blir arbeidd for å få i gang att desentralisert sjukepleiarutdanning i Nord- Gudbrandsdalen. Trumfkortet kan vera praksisplassar ute i kommunane.