Ønskjer at fleire skal få møte- og talerett i folkevalde organ

Vågå SV ønskjer at fleire skal få møte- og talerett i folkevalde organ i Vågå kommune. Dei meiner det bør innførast ei fast ordning der inntil ein halvtime i starten av kvart kommunestyremøte blir brukt som ein open time.