Politiet foretar rundspørring etter funn av brennbar væske

Politiet foretar nå blant annet rundspørringer, og ett av forholdene som ønskes klarlagt er salg av brennbar væske.