Planlegginga av neste års Landsfestival er i rute:- Folk forventar eit proft arrangement, men vi blir ikkje stressa av det

Av

– Vi hadde sett for oss ei enkel markering eitt år før meisterkonserten under Landsfestivalen neste år, så eg må nesten be om orsaking for at denne konserten vart så full av svært gode musikarar.