Planlegger ombygging av brannstasjonen i Heidal

Brannmannskapene i Heidal må gå inn og ut av uren sone i lokalene på brannstasjonen i Heidal når de har vært ute på oppdrag. Nå tas det grep for å forhindre at mannskapene eksponeres for helseskadelige stoffer.