Planlegg ny fløy på Vågåheimen:- Skal henge saman med det eksisterande

Eit meir detaljert flaumsonekart har ført til at deler av Vågå sentrum nå er grønt og friskmeldt for nybygg. Det betyr at det store helse og omsorgsprosjektet kan skyte fart. Fem av dagens omsorgsbustader må rivast for å gje rom til ein ny fløy på Vågåheimen.