Permitterte får full lønn i 20 dager

Flere av punktene i den nye krisepakka er midlertidig ordninger inntil videre. Endringer trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Flere av punktene i den nye krisepakka er midlertidig ordninger inntil videre. Endringer trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. Foto:

Av

Mandag morgen presenterte partiene på Stortinget en krisepakke.

DEL

Her er noen punkter i krisepakka:

 • Arbeidstakere får full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker fra dag 3 til 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • En ordning som skal personer sikres en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G etter dag 20 i permitteringstiden. Inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres til 0,75 G. "G" står for grunnbeløpet i folketrygden. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • En ny ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. De skal også sikres sykepenger fra dag 4 og omsorgspenger fra dag 4. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • Lærlinger som mister lærlingplassen på grunn av virusutbruddet, skal sikres en inntekt på samme nivå som lærlinglønnen. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • Arbeidsgivere må bare betale 3 dager av sykepenger og omsorgspenger. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • Antall dager man kan motta omsorgspenger dobles, fra 10 til 20 dager. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • Bedrifter får utsatt frist for betaling av merverdiavgift og forskuddsskatt. Begge forfaller i utgangspunktet 15. april.
 • Den lave momssatsen reduseres til 8 prosent.
 • Private flyplasser, som i Torp og Haugesund, skal kompenseres for bortfall av lufthavnavgifter.
 • For dem som mottar sosiale ytelser, blir aktivitetskravet lagt på is inntil videre.
 • Folk som mottar arbeidsavklaringspenger og andre tidsavgrensede ytelser, får forlenget perioden de kan motta ytelsen.
Artikkeltags