Passert både fem- og tiårsflaum

Regnvêret de siste dagane kombinert med stor snøsmelting har ført til at elvene går breiddfulle. Ottaelva har passert femårsflaum.