Pasientombud er koblet på saken

Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland ved seniorrådgiver Marit Toverud er koblet på saken ved Sel sjukeheim.