På denne tomta kan det bli bygd nytt slakteri

På Sandbumoen sør for Otta er det frigjort ei tomt på rundt 40 dekar. Her kan Gudbrandsdal Slakteri bygges.