Innlandet fylke har en stor andel av privateide freda bygninger i Norge. På vegne av vel 70 eiere av freda hus søkte Innlandet fylkeskommune Riksantikvaren om tilskudd på til sammen 55,5 millioner kroner for 2023.

Det melder Innlandet fylkeskommune, som nå jobber med fordelingen av tilskudd til de ulike eierne.

Tilskuddet er fordelt på 19,5 millioner for 2023 og 1 million i tilsagn for 2024.

- Det vedvarende spriket mellom behov og tilskudd er fortsatt stort og alvorlig, men 20,5 millioner kroner er likevel et betydelig bidrag til private eiere som får hjelp til å ivareta sine kulturminner. Mye av disse midlene går i tillegg videre ut i lokalt næringsliv, og bidrar til å opprettholde håndverkerkompetanse og en håndverkernæring som vi både er stolte og avhengige av i Innlandet, sier Torill Nygård, enhetsleder Bygg og Landskap fra Kulturarvseksjonen i Innlandet fylkeskommune.

Ifølge fylkeskommunen utgjør tildelingen 37 prosent av omsøkt beløp.