Ørn skapar store problem for tamreinlaget i kalvinga

Vågå Tamreinlag har store problem med ørn i kalvingsområde sitt, men fylkesmannen vil ikkje gjeva fellingsløyve.