Oppfordrer til å gjøre unna påskehandelen tidlig- merker endrede handlevaner hos kundene

Flere av dagligvarekjedene har de siste dagene gått ut og oppfordret kundene til å gjøre unna påskehandelen tidlig for å unngå at mange handler samtidig. Butikksjef på Kiwi Otta, Linda Helen Haug, opplever at kundene har blitt flinke til å bruke hele åpningstiden.