Oppfordrar soldatane sine til å gå i uniform på jobb

Fredag 4. desember arrangerer Heimevernet «Uniform på jobben-dagen». Da ønskjer områdesjef Ørjan Venås at heimevernssoldatane i Nord- Gudbrandsdal skal ta på seg uniforma når dei går på jobb.