Ønskjer å leggje til rette for bubilparkering på Klonesodden- ikkje i tråd med kommuneplanen

Ola Ulvolden og Torstein Brun i Klonesodden AS ønskjer å leggje til rette for midlertidig bubilparkering på Klonesodden. Det er ikkje gjort i ei handvending da etableringa ikkje er i tråd med kommuneplanen.