Ønsker ikke å stille areal til disposisjon for tivoli

Tivolidrift As har søkt Sel kommune om de kan stille kommunalt areal til disposisjon for tivoli.