Ønsker felles politiråd for norddalen: -Vi har de samme utfordringene

Politiet i Nord-Gudbrandsdalen ønsker felles politiråd for de seks kommunene i regionen. Arbeidsutvalget vil nå ta saken videre.