Ønsker å kjøpe gjenstander fra samlinger – søker Sel om midler

Gudbrandsdalsmusea As ønsker å kjøpe gjenstander, maleri og dokument fra samlinga på Sinclair i Kvam. De søker støtte i form av gavemidler/sponsormidler fra blant andre Sel kommune.