Omkjøringsbrua ferdigstilles i disse dager - snart begynner rivingen av den gamle

Den midlertidige omkjøringsbrua på E6 Selsverket over Ula blir ferdigstilt i disse dager. Så snart den er tatt i bruk, begynner arbeidet med å rive den gamle.