Vi er heldige som har mye plass i Nord-Gudbrandsdalen. Vi kan boltre oss – unge som gamle. Det er alltid plass for en person til, for et hus til, for en ide til, for å sette egne spor. Pandemien har gjort oss enda mer bevisst på våre privilegier. Men det følger et ansvar.

Det følger et ansvar når det ikke er en bygårdseier som organiserer opprydding, brøyting og gartnere for å pleie grøntarealene. Det er ikke så enkelt å betale seg ut av ansvaret her.

Da landbruks- og matministeren Olaug Bollestad ble spurt om rydding av gammel piggtråd i Stortinget i mai 2020 svarte hun at Mattilsynet, som har ansvaret om å følge opp lovverket, ikke kan løse problemet alene, men at en dugnad av kommunen, næringen, miljøorganisasjoner og Mattilsynet er «en god tilnærming».

Det er mye dårlig vedlikeholdt piggtråd og nedfallsgjerder som ikke er lovlig i henhold til dyrevelferdsloven, også i Vågå. Den 19. februar utfordret Even Hønsen Agerup i Dovre med bilder fra skadde rådyr kommuna og innbyggerne til en felles dugnad. I starten av mars står hele Rogaland fylke fram i NRK med sin satsing om å få fjernet gammel piggtråd. Hvor lenge skal vi i Vågå sitte på gjerdet og lukke øynene for at gamle installasjoner forsøpler naturen og skader dyrelivet?

Bygdalista for tverrpolitisk samarbeid i Vågå ønsker en opprydding av gammel piggtråd og nedfallsgjerder. Vi synes det er for passivt å bare henvise til Mattilsynet, og ikke ta noe av ansvaret selv. Når vi først gir signal til Miljødirektoratet at vi ikke ønsker mer vern, skal vi i det minste vise at vi evner å ta vare på verdiene i natur- og dyrelivet i vår kommune selv. Vi har sammen med de andre folkevalgte i hovedutvalget for teknisk, landbruk og naturforvaltning bedt administrasjonen i kommunen å komme med forslag på hvordan vi kan få fortgang i opprydding. Vi håper at vi kan få i gang en god prosess før sommeren. Bygdalista ønsker at Vågå kommune på sikt kan bli en piggtrådfri kommune.

Det aldri godt å sitte stille for lenge. I dette tilfelle blir det i tillegg ganske vondt i baken. De som noen gang har sett et dyr bli skadet eller lide på grunn av vår latskap har kjent på det.

Bygdalista for tverrpolitisk samarbeid i Vågå