Odd Arne (47) kjøper gard til sønnen Mathias (14):- Jeg kan ikke tenke meg noe annet jeg vil bli

Odd Arne Myromslien fra Kvam har kjøpt garden Gammel-Sandbu sør for Otta. Den er tiltenkt sønnen Mathias på 14 år.