Nytt vannverk på Otta snart klart til bruk:- Viktig med tanke på beredskap

Thoøya vannverk på Otta er under utprøving. I nær framtid vil det nye vannverket bli tatt i bruk.