Nytt prosjekt for reiselivsbedrift i Sjodalen

Hindsæter Fjellhotell As har planar om å byggje om fleire av hotellromma sin i løpet av 2020/2021.