Skal radiomerke villrein i Rondane

: Illustrasjonsfoto.

: Illustrasjonsfoto.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) informerer Sel kommune om motorferdsel i utmark i forbindelse med villreinprosjektet i Rondane i 2019. Flere villrein skal merkes i år.

DEL

NINA opplyser at villreinprosjektet etablert i Rondane videreføres i året som kommer.

NINA opplyser at de har fått flerårig tillatelse til motorferdsel (2018 til 2021) for aktiviteten knyttet til villreinprosjektet.

Tillatelsen ble gitt mot at NINA årlig formidler sitt behov for motorisert ferdsel knyttet til prosjektet.

Merking

I Rondane Nord er det planlagt å merke inntil tre dyr nord for Ula og inntil tre dyr sør for Ula (Vuludalen).

 Det vil skje innen utgangen av mars. Per nå er det ingen dyr med fungerende radiosendere i nord og oppfølging skjer der etter merking er gjennomført, hvis det er behov.

I Rondane Sør er det planlagt å merke fem-seks dyr, fordelt på hele området.

Merking vil også her skje innen utgangen av mars.

Oppfølging av radiomerkede dyr

Nødvendig oppfølging av radiomerkede dyr er anslått til inntil to turer på 1–3 dager med snøskuter.

Aktiviteten samordnes med annen aktivitet i fjellet i den grad det er mulig.

Ifølge NINA utføres det av eller i samarbeid med lokalt fjelloppsyn. All aktivitet dokumenteres ved bruk av GPS og sporlogg og rapporteres etter sesongen.

Artikkeltags